Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 22

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 22 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 22

TẬP ĐỌC: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 22

1. Nội dung

Nói lên tầm quan trọng của dấu chấm trong câu. Nếu đánh dấu chấm sai vị trí sẽ làm cho người đọc hiểu lầm ý của câu.

2. Phương pháp

- Đọc kĩ bài văn, phân biệt lời các nhân vật, ngắt nghỉ đúng dấu câu để thể hiện được sự hài hước của câu chuyện.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác bằng cách chọn lọc các chi tiết chính.

3. Trả lời câu hỏi

1) Các chữ cái và dấu câu họp bàn về việc gì?

Các chữ cái và dấu câu họp bàn về việc tìm cách giúp đỡ bạn Hoàng vì bạn ấy không biết đặt dấu chấm câu.

2) Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?

Cuộc họp đã đề ra cách: khi nào bạn Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm yêu cầu bạn Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa.

3) Tìm những câu trong bài thể hiện đúng đắn diễn biến của cuộc họp.

a) Nêu mục đích cuộc họp.

b) Nêu tình hình của lớp.

c) Nêu nguyên nhận dẫn đến tình hình đó.

d) Nêu cách giải quyết.

e) Giao việc cho mọi người.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 22

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
3 190
Sắp xếp theo
    Lý thuyết Tiếng Việt 3 Xem thêm