Lý thuyết Tiếng Việt 3: Chính tả: Buổi học thể dục

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Buổi học thể dục giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Buổi học thể dục

Phương pháp:

- Viết cẩn thận, trình bày sạch đẹp

- Viết hoa đầu câu và tên riêng: Nen-li

- Phân biệt khi viết s/x, in/inh

1. Nghe - viết: Buổi học thể dục (từ Thầy giáo nói … đến hết)

2. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.

Lưu ý: viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ.

Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

3) Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

nhảy …a, nhảy …ào, …ới vật

Trả lời: nhảy xa, nhảy sào, sới vật.

b) in hay inh?

điền k…, truyền t…, thể dục thể h…`

Trả lời: điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình.

Ngoài tài liệu về bài Chính tả: Buổi học thể dục trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 113
Sắp xếp theo

    Chính tả lớp 3

    Xem thêm