Lý thuyết Tiếng Việt 3: Tập viết: Ôn chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2)

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Tập viết: Ôn chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2) giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Tập viết: Ôn chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2)

1. Phương pháp:

- Viết chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2) đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết:

Tập viết: Ôn chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2)

a) Viết tên riêng: An Dương Vương

b) Viết câu ứng dụng:

- Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

Ngoài tài liệu về bài Tập viết: Ôn chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2) trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 104
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm