Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 87

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 87 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 87

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: NHÂN HÓA. ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: Ở ĐÂU?

1. Đọc bài thơ sau:

Ông trời bật lửa

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi!

Mưa! mưa xuống thật rồi!

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

Làm bé bừng tỉnh giấc.

Chớp bỗng loè chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông.

ĐỖ XUÂN THANH

2. Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hoá? Chúng được nhân hoá bằng những cách nào?

Gợi ý:

a) Các sự vật được gọi bằng gì?

Mây được gọi bằng chị, sấm được gọi bằng ông, trời cũng được gọi bằng ông.

b) Các sự vật được tả bằng các từ ngữ nào?

- Các sự vật cũng có hành động, ý nghĩa như người: trăng sao biết trốn, đất nóng lòng chờ đợi, đất hả hê uống nước, ông sấm vỗ tay cười, ông trời bật lửa xem lúa trổ bông.

c) Trong câu "Xuống đi nào, mưa ơi!", tác giả nói với mưa thân mật như thế nào?

- Tác giả coi mưa như một người bạn thân thiết đã từ lâu đi vắng, nay nóng lòng muốn gặp lại nên đã gọi rất thân mật "Xuống đi nào, mưa ơi!"

3. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Ở đâu?":

a) Trần Quốc Khái quê ở huvện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

- Trả lời: ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

- Trả lời: ở Trung Quốc

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

- Trả lời: ở quê hương

4. Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi:

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu?

- Câu chuyện kể trong bài diễn ra trong thời kì kháng chiến chống Pháp ở tại chiến khu Bình – Trị - Thiên.

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở đâu?

- Các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở trong lán.

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về đâu?

- Trung đoàn trưởng khuyên họ trở về với gia đình.

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 179
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm