Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 66

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 66 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 66

CHÍNH TẢ: NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN

1. Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên (từ Gian đầu nhà rông … đến dùng khi cúng tế)

2. Điền vào chỗ trống ưi hay ươi?

- khung c…’

- mát r…

- c…˜ ngựa

- g…’ thư

- s…’ ấm

- t…´ cây

Trả lời: khung cửi, mát rượi, cưỡi ngựa, gửi thư, sưởi ấm, tưới cây.

3. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a) - xâu, sâu

- xẻ, sẻ

Gợi ý:

- xâu xa, xâu hạt, xâu xé, xâu kim…

- sâu hoắm, con sâu, sâu răng, sâu sắc, sâu xa, chim sâu…

- xẻ thịt, xẻ gỗ, xẻ tà, thơ xẻ, cưa xẻ…

- chia sẻ, chim sẻ, san sẻ…

b) - bật, bậc

- nhất, nhấc

Gợi ý:

- bật nhảy, bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn…

- bậc thang, thứ bậc, bậc cửa, bậc thềm, bậc nhất…

- nhất trí, thứ nhất, hợp nhất, nhất trí, thống nhất, đẹp nhất,…

-nhấc bổng, nhấc tay, nhấc chân, nhấc lên…

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 53
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm