Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 29

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 29 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 29

CHÍNH TẢ: NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC

1. Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học (từ Cũng như tôi… đến hết)

2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo?

nhà ngh…, ngoằn ng…, cười ngặt ngh…˜, ng.… đầu

Trả lời: nhà nghèo, ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu.

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

- Cùng nghĩa với chăm chỉ: siêng năng

- Trái nghĩa với gần: xa

- Nước chảy rất mạnh và nhanh: xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

- Cùng nghĩa với thuê: mướn

- Trái nghĩa với phạt: thưởng

Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lên than, lửa: nướng

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 86
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm