Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 52

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 52 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 52

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI. SO SÁNH

Phương pháp:

- Nhận biết từ chỉ hoạt động, trạng thái; tìm được các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập đọc, bài tập làm văn.

- Tìm hiểu về so sánh hoạt động với hoạt động, có sử dụng các từ so sánh: như, như là, giống như, hơn, không bằng, kém, ...

1. Đọc khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi:

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ.

Phạm Hổ

a) Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên.

- Đó là các từ: chạy, lăn tròn

b) Hoạt động chạy của những chú gà con được miêu tả bằng cách nào?

- Hoạt động chạy của các chú gà được miêu tả như hòn tơ nhỏ lăn tròn.

2. Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau?

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất.

Trần Đăng Khoa

- So sánh: Trâu đi như đập đất.

b)

Cau cao, cao mãi

Tàu vươn giữa trời

Như tay ai vẫy

Hứng làn mưa rơi.

Ngô Viết Dinh

- So sánh: Tàu cau vươn như tay vẫy.

c) Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.

Võ Quảng

- đậu quanh thuyền lớn như nằm quanh bụng mẹ

- húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.

3. Chọn từ ngữ thích hợp ở hai cột A và B để ghép thành câu.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 52

Trả lời:

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 52

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 147
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm