Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 6

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 6 giải thích chi tiết bài tập trong sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 6

CHÍNH TẢ: AI CÓ LỖI?

1. Nghe- viết: Ai có lỗi? (đoạn 3)?

- Tìm tên riêng trong bài chính tả.

- Tên riêng đó được viết như thế nào ?

Trả lời:

- Tên riêng trong bài chính tả: Cô- rét- ti, En- ri- cô

- Tên riêng đó được viết hoa chữ đầu tiên, các tiếng được ngăn cách với nhau bằng dấu gạch ngang.

2. Tìm các từ ngữ chứa tiếng:

a) Có vần uếch

b) Có vần uyu

Gợi ý:

- Có vần uếch : huếch hoác, rỗng tuếch, …

- Có vần uyu : khuỷu tay, khúc khuỷu, ...

Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

a)

- (xấu, sấu): cây … , chữ …

- (sẻ, xẻ): san … , … gỗ

- (sắn, xắn): … tay áo, củ …

b)

- (căn, căng): kiêu … , … dặn

- (nhằn, nhằng): nhọc … , lằng …

- (vắn, vắng): … mặt, ... tắt

Trả lời:

a)

- cây sấu, chữ xấu

- san sẻ, xẻ gỗ

- xắn tay áo, củ sắn

b)

- kiêu căng, căn dặn

- nhọc nhằn, lằng nhằng

vắng mặt, vắn tắt.

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 215
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm