Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 34

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 34 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 34

CHÍNH TẢ: BẬN

1. Nghe - viết: Bận (từ “Cô bận cấy lúa… đến hết)

2. Điền vào chỗ trống en hay oen?

nhanh nh…, nh…’ miệng cười, sắt h… gỉ, h…` nhát.

Trả lời: nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.

3. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a)

- trung, chung

- trai, chai

- trống, chống

Trả lời:

- trung thành, chung thủy.

- ngọc trai, chai nước

- trống trường, chống lụt.

b)

- kiên, kiêng

- miến, miếng

- tiến, tiếng

Trả lời:

- kiên cường, ăn kiêng.

- bát miến, miếng ăn

- tiến lên, nổi tiếng.

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
2 99
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm