Lý thuyết Tiếng Việt 3: Chính tả: Nghe - viết: Vàm cỏ đông

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Nghe - viết: Vàm cỏ đông giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Nghe - viết: Vàm cỏ đông

Phương pháp:

- Viết cẩn thận, trình bày sạch đẹp.

- Viết hoa tên riêng và đầu câu.

- Lưu ý một số từ phải viết đúng chính tả: Vàm Cỏ Đông, dòng sông, xuôi dòng, soi, phe phẩy, chơi vơi.

1. Nghe - viết:Vàm Cỏ Đông (2 khổ thơ đầu)

Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao?

Trả lời:

Những chữ viết hoa:

+ Tên riêng: Vàm Cỏ Đông, Hồng.

+ Những chữ đầu câu thơ và sau dấu chấm than: Ở, Quê, Anh, Ơi, Đây, Bốn, từng, Bóng.

2. Điền vào chỗ trống it hay uyt?

h…´ sáo , h…´ thở, s…´ ngã, đứng s…´ vào nhau.

Trả lời: huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít nhau.

3. Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng sau:

a.

- rá, giá

- rụng, dụng

Trả lời:

- rá rổ, giá cả, giá đỗ.

- rơi rụng, rụng rời, công dụng, gia dụng, trọng dụng.

b.

- vẽ, vẻ

- nghĩ, nghỉ

Trả lời:

- vẽ tranh, vẽ vời, tô vẽ, vẻ đẹp, vắng vẻ, vẻ vang.

- nghĩ ngợi, suy nghĩ, ý nghĩ, nghỉ ngơi, nghỉ giải lao, ngày nghỉ.

Ngoài tài liệu về bài Chính tả: Nghe - viết: Vàm cỏ đông trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 51
Sắp xếp theo

    Chính tả lớp 3

    Xem thêm