Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 61

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 61 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 61

CHÍNH TẢ: NHỚ VIỆT BẮC

1. Nghe-viết: Nhớ Việt Bắc(từ đầu … đến thủy chung)?

- Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

- Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa?

Trả lời:

- Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu viết 8 cách lề 1 ô.

- Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.

2. Điền vào chỗ trống au hay âu?

- hoa m…˜ đơn, mưa m… hạt

- lá tr…` , đàn tr…

- s…´ điểm, quả s…´

Trả lời:

- hoa mẫu đơn, mưa mau hạt

- lá trầu, đàn trâu

- sáu điểm, quả sấu

3. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

- Tay …àm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

- Nhai kĩ …o …âu, cày sâu tốt …úa.

Trả lời:

- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

- Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b) i hay ?

- Ch…m có tổ, người có tông.

- T…n học lễ, hậu học văn.

- K…´n tha lâu cũng đầy tổ.

Trả lời:

- Chim có tổ, người có tông.

- Tn học lễ, hậu học văn.

- Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 48
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm