Lý thuyết Tiếng Việt 3: Chính tả: Đôi bạn

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Đôi bạn giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Đôi bạn

1. Nghe – viết: Đôi bạn (đoạn 3)

Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a)

- (châu, trâu): Bạn em đi chăn …, bắt được nhiều … chấu.

- (chật, trật): Phòng họp … chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất … tự.

- (chầu, trầu): Bọn trẻ ngồi … hẫu, chờ bà ăn … rồi kể chuyện cổ tích.

Trả lời:

- Bạn em đi chăn trâu, bắt được nhiều châu chấu.

- Phòng họp chật chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất trật tự.

- Bọn trẻ ngồi chầu hẫu, chờ bà ăn trầu rồi kể chuyện cổ tích.

b)

- (bão, bảo): Mọi người … nhau dọn dẹp đường làng sau cơn …

- (vẽ, vẻ): Em … mấy bạn … mặt tươi vui đang trò chuyện.

- (sữa, sửa): Mẹ em cho em bé uống … rồi … soạn đi làm.

Trả lời:

- Mọi người bảo nhau dọn dẹp đường làng sau cơn bão.

- Em vẽ mấy bạn vẻ mặt tươi vui đang trò chuyện.

- Mẹ em cho em bé uống sữa rồi sửa soạn đi làm.

Ngoài tài liệu về bài Chính tả: Đôi bạn trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 52
Sắp xếp theo

    Chính tả lớp 3

    Xem thêm