Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 53

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 53 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 53

CHÍNH TẢ: CẢNH ĐẸP NON SÔNG

1. Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông (từ Đường vô xứ Nghệ …đến hết)?

- Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

- Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

2. Trả lời:

- Tên riêng: Nghệ, Hải Vân, Hòn Hồng, Hàn, Nhà Bè, Gia Định, Đồng Nai, Tháp Mười.

+ Dòng 6 chữ bắt đầu bắt đầu viết từ ô thứ 2

+ Dòng 8 chữ bắt đầu viết từ ô thứ 1

+ Hai dòng cuối bài: cả hai chữ đầu dòng đều viết ở ô thứ 1

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau?

- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng: chuối.

- Làm cho người khỏi bệnh: chữa

- Cùng nghĩa với nhìn: trông

b) Chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau:

- Mang vật nặng trên vai: vác

- Có cảm giác cần uống nước: khát

- Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống dưới thấp: thác

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 39
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm