Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 11

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 11 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 11

CHÍNH TẢ: CHIẾC ÁO LEN

1. Nghe –viết: Chiếc áo len(đoạn 4)? Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì?

Trả lời: Trong đoạn này, lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

cuộn …òn, …ân thật, chậm…..ễ

Trả lời: cuộn tròn, chân thật, chậm tr

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

- Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

(Là cái gì?)

Trả lời: Cái thước kẻ.

- Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

(Là cái gì?)

Trả lời: Cái bút chì.

2. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 11

Trả lời:

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 11

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 177
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm