Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 70

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 70 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 70

CHÍNH TẢ: VỀ QUÊ NGOẠI

1. Nhớ - viết: Về quê ngoại (10 dòng thơ đầu)

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr?

Công a như núi Thái Sơn.

Nghĩa mẹ như nước ong nguồn ảy ra

Một lòng thờ mẹ kính a

Choòn chữ hiếu mới là đạo con.

Trả lời:

Công cha như núi Thái Sơn.

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm? Giải câu đố.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 70

- Cái gì mà lươi bằng gang

Xới lên mặt đất nhưng hàng thăng băng

Giúp nhà có gạo đê ăn

Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gương

Trả lời:

Cái gì mà lưỡi bằng gang

Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng

Giúp nhà có gạo để ăn

Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương.

-> Đó là cái cày

- Thuơ bé em có hai sừng

Đến tuôi nưa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuôi đa già

Gần ba mươi tuổi lại mọc ra hai sừng

Trả lời:

Thuở bé em có hai sừng

Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuổi đã già

Gần ba mươi tuổi lại mọc ra hai sừng

-> Đó là vầng trăng.

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 99
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm