Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 77

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 77 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 77

TẬP ĐỌC: BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA: NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 77

1. Nội dung

Hiểu nội dung một báo cáo hoạt động của tổ, lớp.

2. Phương pháp

- Đọc trôi chảy, rõ ràng, rành mạch từng nội dung, đúng giọng một bản báo cáo.

- Mạnh dạn, tự tin khi điều khiển một cuộc họp tổ, họp lớp.

- Nắm được trình tự diễn biến nội dung cuộc họp

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác.

3. Trả lời câu hỏi

1) Theo em, báo cáo trên là của ai? Bạn đó báo cáo với những ai?

Báo cáo đó là của bạn lớp trưởng, báo cáo với tất cả các bạn trong lớp về tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”.

2) Bản báo cáo gồm những nội dung nào?

Gồm nội dung: nhận xét về các mặt hoạt động của lớp: học tập, lao động, các công tác khác. Cuối cùng là khen thưởng những tập thể, cá nhân tốt nhất.

3) Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì?

Để tổng kết thành tích của lớp, tổ, cá nhân, nêu lên kết quả thi đua trong đó có các ưu điểm và các thiếu sót. Cuối cùng tổ chức báo cáo để biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều cố gắng nhất, làm cho cả lớp cùng phấn khởi bước sang các đợt thi đua sau.

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 64
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm