Lý thuyết Tiếng Việt 3: Chính tả: Cóc kiện trời

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Cóc kiện trời giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Cóc kiện trời

Phương pháp:

- Viết đúng chính tả một số từ ngữ: chim muông, thiên đình, trần gian.

- Viết và đọc đúng tên của một số nước Châu Á.

- Phân biệt khi viết s/x, o/ô

1. Nghe - viết:

Cóc kiện trời

Thấy trời hạn hán quá lâu, làm ruộng đồng, cây cỏ, chim muông chết dần, chết mòn vì khát, Cóc quyết lên thiên đình kiện ông Trời. Cùng đi với Cóc có Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Dưới sự chỉ huy khôn khéo của Cóc, các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời, buộc Trời phải cho mưa xuống trần gian.

Những từ nào trong bài chính tả được viết hoa? Vì sao?

Trả lời:

- Những từ đứng đầu câu: Thấy, Dưới

- Tên riêng của các nhân vật: Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo, Trời

2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

3. Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

cây …ào, …ào nấu. lịch …ử, đối ….ử

Trả lời: cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử.

b) o hay ô?

chín m…ng, mơ m…ng, hoạt đ…ng, ứ đ…ng

Trả lời: chín mng, mơ mng, hoạt đng, ứ đng.

Ngoài tài liệu về bài Chính tả: Cóc kiện trời trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 105
Sắp xếp theo

    Chính tả lớp 3

    Xem thêm