Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 31

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 31 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 31

CHÍNH TẢ: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

1. Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường(từ Một chiếc xích lô… đến hết)

2. Điền vào chỗ trống và giải câu đố:

a) tr hay ch?

Mình …òn, mũi nhọn

…ẳng phải bò, …âu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn

(Là cái gì?)

Trả lời:

Mình tròn, mũi nhọn

Chẳng phải bò, trâu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn

(Là cái bút mực)

b)iên hay iêng?

Trên trời có g… nước trong

Con k… chẳng lọt, con ong chẳng vào.

(Là quả gì?)

Trả lời:

Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

(Là quả dừa)

2. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 31

Trả lời:

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 31

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 87
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm