Lý thuyết Tiếng Việt 3: Chính tả: Ông tổ nghề thêu

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Ông tổ nghề thêu giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Ông tổ nghề thêu

Phương pháp:

- Viết hoa đầu câu và mỗi tên riêng (Trần Quốc Khái, Lê)

- Lưu ý một số từ phải viết đúng chính tả: vó tôm, vỏ trứng, ánh sáng, đọc sách, tiến sĩ, triều đình

- Phân biệt khi viết s/x và dấu hỏi / dấu ngã

1. Nghe – viết: Ông tổ nghề thêu (từ đầu đến Triều đình nhà Lê).

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Trần Quốc Khái thông minh, …ăm chỉ học tập nên đã …ở thành tiến sĩ, làm quan to …ong …iều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, …ước thử thách của nhà vua láng giềng, ông đã xử …í rất giỏi làm …o mọi người phải kính …ọng. Ông còn nhanh …í học được nghề thêu của người Trung Quốc để …uyền lại cho nhân dân.

Trả lời:

Trần Quốc Khái thông minh, chăm chỉ học tập nên đã trở thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của nhà vua láng giềng, ông đã xử trí rất giỏi làmcho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người Trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Lê Qúy Đôn sống vào thời Lê. Từ nho, ông đa noi tiếng thông minh. Năm 26 tuôi, ông đô tiến si. Ông đọc nhiều, hiêu rộng, làm việc rất cần mân. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sư, địa lí, văn học… , sáng tác ca thơ lân văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất cua nước ta thời xưa.

Lê Qúy Đôn (1726 – 1784): nhà bác học lớn của nước ta, quê ở tỉnh Thái Bình.

Trả lời:

Lê Qúy Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuôi, ông đỗ tiến . Ông đọc nhiều, hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học …, sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

Ngoài tài liệu về bài Chính tả: Ông tổ nghề thêu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
3 96
Sắp xếp theo

    Chính tả lớp 3

    Xem thêm