Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 91

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 91 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 91

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ SÁNG TẠO. DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI

1. Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21, 22, em hãy tìm các từ ngữ:

a) Chỉ trí thức. M: Bác sĩ

b) Chỉ hoạt động của trí thức. M: Nghiên cứu

Gợi ý:

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 91

2. Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a) Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.

Trả lời:

a) Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp, Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông,những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít.

3. Bạn Hoa tập điền dấu câu vào ô trống trong truyện vui dưới đây. Chẳng hiểu vì sao bạn ấy điền toàn dấu chấm. Theo em, dấu chấm nào dùng đúng, dấu chấm nào dùng sai? Hãy sửa lại những chỗ sai.

Điện

- Anh ơi. người ta làm ra điện để làm gì.

- Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.

Trả lời:

- Anh ơi, người ta làm ra điện để làm gì?

- Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.

Đánh giá bài viết
2 130
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm