Lý thuyết Tiếng Việt 3 bài 124

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 124 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 3 bài 124

CHÍNH TẢ: MỘT MÁI NHÀ CHUNG

1. Nhớ-viết: Một mái nhà chung (từ đầu đến Hoa giấy lợp hồng)

2. Điền vào chỗ trống:

a) ch hay tr?

Mèo con đi học ban …ưa

Nón nan không đội, …ời mưa ào ào

Hiên …e không …ịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào "meo meo".

Trả lời:

Mèo con đi học ban trưa

Nón nan không đội, trời mưa ào ào

Hiên che không chịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào "meo meo".

b) êt hay êch?

- Ai ngày thường mắc lỗi

T…´ đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng t…´ .

Trả lời:

- Ai ngày thường mắc lỗi

Tết đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng tết.

- Thân dừa bạc ph…´ tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Trả lời:

- Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 124 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 35
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm