Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 54

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 54 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 54

TẬP ĐỌC: NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 54

1. Nội dung

Ca ngợi lòng yêu nước của anh hùng Núp và làng Kông Hoa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

2. Giải nghĩa từ khó

- Núp: Anh hung Quân đôi Đinh Núp, người Ba- na, rất nổi tiếng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

- Bok: bác (từ xưng hô của một số dân tộc Tây Nguyên).

- Càn quét: đưa quân đến bao vây, bắt bớ…

- Lũ làng: dân làng (cách nói của đồng bào Tây Nguyên).

- Sao Rua (Tua Rua): tên một cụm sao nhỏ.

- Mạnh hung: rất mạnh.

- Người Thượng: người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

3. Phương pháp

- Đọc và phân biệt giọng của các nhân vật:

+ Cán bộ: sôi nổi, hào hứng, vui tươi.

+ Lũ làng: phấn khích, sôi nổi

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Kể lại được câu chuyện dựa trên nội dung chính.

4. Trả lời câu hỏi

1) Anh Núp được tỉnh cử đi đâu?

Tỉnh cử anh Núp đi dự Đại Hội thi đua.

2) Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết những gì?

Anh Núp kể đất nước đạng rất mạnh, Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi.

3) Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa?

Nghe chuyện Núp kể về làng Kông Hoa, nhiều người chạy lên, đặt Núp lên vai, công kênh đi khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu.

4) Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì? Khi xem những vật đó, thái độ của mọi người ra sao?

Đại hội tặng cho mọi người một cái ảnh Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bok Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho Núp.

Dân làng tỏ ra rất vui mừng và rất trân trọng các tặng vật đó nên họ đã phải rửa tay thật sạch rồi mới dám cầm lên coi và họ coi mãi cho tới nửa đêm.

5. Kể chuyện

Tập kể lại một đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên bằng lời của một nhân vật.

- Gợi ý:

+ Có thể kể bằng lời của anh Núp, anh Thế hoặc người dân trong làng.

+ Xưng tôi trong lời kể.

- Hướng dẫn kể:

Tháng ba, trên tỉnh kêu tôi đi dự Đại hội thi đua. Tôi nói với anh Thế nên để bok Pa đi vì bok kể được nhiều việc hơn tôi. Anh Thế cười:

- Không, tỉnh kêu anh đi đấy. Đi để học mà.

Tôi đi Đại hội về giữa lúc Pháp càn quét lớn. Ban ngày tôi chỉ huy đánh giặc, bạn đêm kể chuyện Đại hội cho cả làng nghe: Đất nước mình bây giờ mạnh hung rồi. Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm. Ở đại hội, tôi cũng lên kể chuyện làng Kông Hoa. Nghe xong, nhiều người chạy lên, đặt tôi trên vai, công kênh đi khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu. Cán bộ khen ngợi:

- Pháp đánh một trăm năm cũng không thắng nổi đồng chí Núp và làng Kông Hoa đâu!

Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng hết dậy:

- Đúng đấy! Đúng đấy!

Tôi mở những thứ Đại hội tặng cho mọi người coi: một cái ảnh Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bok Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho tôi.

Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại, coi đến mãi nửa đêm.

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 97
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm