Lý thuyết Tiếng Việt 3: Chính tả: Ngôi nhà chung

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Ngôi nhà chung giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3: Chính tả: Ngôi nhà chung

Phương pháp:

- Viết đúng chính tả một số từ ngữ: hàng trăm, dân tộc, phong tục, tập quán, chung, đấu tranh, chống.

- Phân biệt đúng l/n, v/d khi nói và viết.

1. Nghe - viết:

Ngôi nhà chung

Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật…

2. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Làm nương

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những …ương đỗ, …ương ngô xanh um trông như những ô bàn cờ. Các bà, các chị …ưng đeo gùi, tấp …ập đi …àm …ương. Những con bò vàng bước đi thong thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại vút …ên trong trẻo.

Trả lời:

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những nương đỗ, nương ngô xanh um trông như những ô bàn cờ. Các bà, các chị lưng đeo gùi, tấp nập đi làm nương. Những con bò vàng bước đi thong thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại vút lên trong trẻo.

b) v hay d?

Xe đò

Chiếc xe đò từ Sài Gòn …ề làng, …ừng trước cửa nhà tôi. Xe …ừng nhưng máy …ẫn nổ, anh lái xe …ừa bóp kèn, vừa …ỗ cửa xe, kêu lớn:

- Thằng Năm …ề!

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, …ội …àng đứng …ậy, chạy …ụt ra đường

Theo Nguyễn Quang Sáng

Trả lời:

Chiếc xe đò từ Sài Gòn về làng, dừng trước cửa nhà tôi. Xe dừng nhưng máy vẫn nổ, anh lái xe vừa bóp kèn, vừa vỗ cửa xe, kêu lớn:

- Thằng Năm về!

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, vội vàng đứng dậy, chạy vụt ra đường

3. Đọc và chép lại các câu văn sau:

Lưu ý: Đọc nhiều lần và phân biệt đúng l/n, v/d:

a) Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu.

b) Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương.

Ngoài tài liệu về bài Chính tả: Ngôi nhà chung trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 70
Sắp xếp theo

    Chính tả lớp 3

    Xem thêm