Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 năm 2020 - 2021

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 chuẩn 03 mức theo Thông tư 27 sẽ giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt của mình một cách chính xác. Qua đây, các thầy cô có thể ra đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt chuẩn mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

PHÒNG GD& ĐT ……….

………………………

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Tiếng Việt lớp 1

Năm học: 2020-2021

PHÒNG GD VÀ ĐT ………….

TRƯỜNG ……………………

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Mẫu 1

STT

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

 

TỔNG

TN

TL

HT khác

TN

TL

HT khác

TN

TL

TN

TL

HT khác

1

 

Đọc hiểu

Số câu

02

01

1

 

 

 

 

 

02

01

1

Câu số

1,2

3

 

 

 

 

 

 

02

02

 

Số điểm

2,0

1,0

7.0

 

 

 

 

 

2,0

1,0

7,0

Tổng

Số câu

04

Số điểm

10

2

 

Viết

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

1

1

Câu số

 

 

 

 

4

7,0

 

5

1

1

 

Số điểm

 

 

 

 

1,5

 

 

1,5

1,5

1,5

7,0

Tổng

Số câu

03

Số điểm

10

Mẫu 2:

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

 

Tổng

 

 

 

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

 

1. Đọc

a) Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (tốc độ 20 tiếng/phút)

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Số điểm

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

b) Đọc hiểu

Số câu

2

 

 

1

 

 

 

1

 

3

1

 

 

 

 

Số điểm

2,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

3,0

1,0

 

 

 

Tổng

Số câu

2

 

1

1

 

 

 

1

 

3

1

1

 

 

 

Số điểm

2,0

 

6,0

1,0

 

 

 

1,0

 

3,0

1

6,0

 

2. Viết

a) Chính tả (tập chép) (tốc độ 20 chữ/15 phút)

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

6,0

 

 

b) Bài tập

Số câu

1

 

 

1

 

 

 

1

 

2

1

 

 

 

 

Số điểm

2,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

3,0

1,0

 

 

 

Tổng

Số câu

1

 

 

1

 

1

 

1

 

2

1

1

 

 

 

Số điểm

2,0

 

 

1,0

 

6,0

 

1,0

 

3,0

1,0

6

 

Mẫu 3

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

 

 

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

1. Đọc

a) Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (tốc độ 20 tiếng/phút)

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Số điểm

 

 

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0

 

b) Đọc hiểu

Số câu

1( câu 1)

 

 

1( câu 2)

 

 

 

1( câu 3)

 

2

1

 

 

 

Số điểm

1,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

2,0

1,0

 

 

Tổng

Số câu

1

 

1

1

 

 

 

1

 

2

1

1

 

 

Số điểm

1,0

 

7,0

1,0

 

 

 

1,0

 

2,0

1,0

7,0

2. Viết

a) Chính tả (tập chép) (tốc độ 20 chữ/15 phút)

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

7,0

 

b) Bài tập

Số câu

1 (câu 4)

 

 

1( câu 5)

 

 

 

1( câu 6)

 

2

1

 

 

 

Số điểm

1,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

2,0

1,0

 

 

Tổng

Số câu

1

 

 

1

 

1

 

1

 

2

1

1

 

 

Số điểm

1,0

 

 

1,0

 

7,0

 

1,0

 

2,0

1,0

7,0

Ngoài Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 năm 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 1 kì 2 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

..................................

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

Đánh giá bài viết
1 11.770
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm