Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 7: How do you learn English?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 chương trình mới

Mời các bạn tham khảoTừ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 7: How do you learn English?. Việc nắm chắc các từ vựng trong bài sẽ giúp các em học sinh dễ dàng làm các bài tập liên quan. Bộ sưu tập từ vựng dưới đây bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong bài 7 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học từ vựng nhanh hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

skill

/skil/

kĩ năng

peak

/pi:k/

nói

listen

/lisn/

nghe

read

/ri:d/

đọc

write

/rait/

viết

vocabulary

/və'kæbjuləri/

từ vựng

grammar

/græmə/

ngữ pháp

phonetics

/fə'netiks/

ngữ âm

notebook

/noutbuk/

quyển vở

story

/stɔ:ri/

truyện

email

/imeil/

thư điện tử

letter

/letə/

thư (viết tay)

newcomer

/nju:kʌmə/

người mới

learn

/lə:nt/

học

song

/sɔη/

bài hát

aloud

/ə'laud/

to, lớn (về âm thanh)

lesson

/lesn/

bài học

foreign

/fɔrin/

nước ngoài, ngoại quốc

language

/læηgwidʒ/

ngôn ngữ

French

/frent∫/

tiếng Pháp

favourite

/feivərit/

ưa thích

understand

/ʌndə'stud/

hiểu

communication

/kə,mju:ni'kei∫n/

sự giao tiếp

necessary

/nesisəri/

cần thiết

free time

/fri: taim/

thời gian rảnh

guess

/ges/

đoán

meaning

/mi:niη/

ý nghĩa

stick

/stick/

gắn, dán

practise

/præktis/

Thực hành, luyện tập

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 7: How do you learn English? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
19 3.601
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm