Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo?

1 39

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 chương trình mới

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 9: What did you see at the zoo? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Trong bài này, những từ vựng quan trọng có trong bài 9 Tiếng Anh lớp 5 về chủ đề Vườn bách thú sẽ được đưa ra, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học và nhớ từ vựng nhanh hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

zoo

/zu:/

sở thú

animal

/æniməl/

động vật

elephant

/elifənt/

con voi

tiger

/taigə/

con hổ

monkey

/mʌηki]/

con khỉ

gorilla

/gə'rilə/

con khỉ gorila

crocodile

/krɔkədail/

con cá sấu

python

/paiθən/

con trăn

peacock

/pi:kɔk/

con công

noisy

/nɔizi/

ầm ĩ

scary

/skeəri/

đáng sợ

fast

/fɑ:st/

nhanh nhẹn

baby

/beibi/

non, nhỏ

yesterday

/jestədi/

hôm qua

circus

/sə:kəs/

rạp xiếc

park

/pɑ:k/

công viên

intelligent

/in'telidʒənt/

thông minh

trunk

/trʌηk/

cái vòi (của con voi)

spray

/sprei/

phun nước

kangaroo

/kæηgə'ru:/

con chuột túi

funny

/fʌni/

vui nhộn

loudly

/laudli/

ầm ĩ

roar

/rɔ:/

gầm, rú

panda

/pændə/

con gấu trúc

cute

/kju:t/

đáng yêu

slowly

/slouli/

một cách chậm chạp

quietly

/kwiətli/

một cách nhẹ nhàng

move

/mu:v/

di chuyển

walk

/wɔ:k/

đi bộ, đi lại

a lot of

/ə lɔt əv/

nhiều

jump

/dʒʌmp/

nhảy

quickly

/kwikli/

một cách nhanh nhẹn

have a good time

/Hæv ə gud taim/

vui vẻ

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
1 39

Video đang được xem nhiều

Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm