Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2019 - 2020 - Đề 2 có đáp án chi tiết và hướng dẫn giải cho các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: Đánh dấu X vào trước ý trả lời đúng.

a). Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?

Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng

Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng

Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng

Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ

b). Dấu tích của Người tối cổ trên đất nước ta được tìm thấy tại địa điểm nào ở Lạng Sơn?

Hang Thẩm Bà.

Mái đá Ngườm.

Hang Thẩm Hai.

Xuân Lộc.

c). Nghề chính của cư dân Văn Lang là:

Đánh cá

Săn bắn thú rừng

Trồng lúa nước

Buôn bán

Câu 2. Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc đơn dưới đây để hoàn thành đoạn trích.

(Tần, Người Việt, Thục Phán, ở yên).

"..................................... trốn vào rừng ,không ai chịu để quân…………………

bắt. Rồi họ đặt người kiệt tuấn lên làm tướng, ngày …………………đêm đến ra đánh quân Tần". Người kiệt tuấn đó là ............................................”

Câu 3. Nối các ý ở cột A với các quốc gia tương ứng ở cột B

A

B

Nằm trên lưu vực các con sông lớn

Các quốc gia cổ đại phương Đông

Nằm bên bờ biển Địa Trung Hải

Có nền nông nghiệp phát triển

Kinh tế chủ yếu là ngoại thương, hàng hải.

Các quốc gia cổ đại phương Tây

Là các quốc gia ra đời sớm nhất trong lịch sử

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Văn Lang? (2đ)

Câu 2: Vì sao An Dương Vương lại thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà? Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học kinh nghiệm gì? (3đ)

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm, mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1: Ý trả lời đúng.

a). Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?

Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng

b). Dấu tích của Người tối cổ trên đất nước ta được tìm thấy tại địa điểm nào ở Lạng Sơn?

Hang Thẩm Hai.

c). Nghề chính của cư dân Văn Lang là:

Trồng lúa nước

Câu 2. Từ thích hợp trong đoạn trích.

(Tần, Người Việt, Thục Phán, ở yên).

"........ Người Việt................... trốn vào rừng ,không ai chịu để quân …Tần ……..

bắt. Rồi họ đặt người kiệt tuấn lên làm tướng, ngày … ở yên ………đêm đến ra đánh quân Tần". Người kiệt tuấn đó là ..... Thục Phán.................”

Câu 3. Nối các ý ở cột A với các quốc gia tương ứng ở cột B

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lịch sử

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: Sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang.

Nhận xét về bộ máy nhà nước Văn Lang:

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lịch sử

Nhà nước Văn Lang vẫn còn đơn giản, sơ khai, chưa có pháp luật và quân đội

(Vẽ được sơ đồ rõ nét được 1điểm, nêu được nhận xét được 1 điểm)

Câu 2:

Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương:

- Do chủ quan, quá tự tin vào lực lượng của mình.

- Không đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ thù.

- Do mất hết tướng giỏi, nội bộ không đoàn kết, thống nhất cùng nhau chống giặc.

Bài học kinh nghiệm.

- Chuẩn bị lực lượng quân đội mạnh, vũ khí tốt, sẵn sàng chiến đấu.

- Đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ thù.

- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tập hợp sức mạnh toàn dân chống ngoại xâm.

(Mỗi ý trình theo nội dung trên được 0,5 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020 - Đề 2 bao gồm chi tiết đáp án và bảng ma trận phân bố câu hỏi, các mức biểu điểm cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh. Các em nắm được cấu trúc đề thi chuẩn bị cho các bài thi bài kiểm tra trong năm học.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
37 3.469
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm