Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 6

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề 6

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 6 là đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 8 dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Vật lý lớp 8 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới

Đề bài

Câu 1: (1,5đ) Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu? Đơn vị nhiệt lượng?

Câu 2: (1,5đ) Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng?

Câu 3: (2đ) Hãy giải thích vì sao khi đổ 50 cm3 nước vào 50 cm3 rượu, ta thu được hỗn hợp rượu và nước nhỏ hơn 100 cm3?

Câu 4: (2đ) Một cái giếng sâu 8m. Bạn A mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 20kg mất 10 giây. Bạn B mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 30 kg mất 20 giây. Tính

a) Công thực hiện của mỗi người?

b) Ai làm việc khỏe hơn?

Câu 5 (3đ) Một học sinh thả 600g chì ở nhiệt độ 100oC vào 500g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oC.

a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?

b) Tính nhiệt dung riêng của chì?

c) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

Đáp án học kì 2 lớp 8 môn Vật lý

Câu 1:

- Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

- Ký hiệu: Q

- Đơn vị: Jun (J)

Câu 2:

- Một vật có cơ năng khi vật đó có khả năng thực hiện công.

- Có 2 dạng cơ năng: động năng, thế năng

- Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ năng:

+) khối lượng của vật,

+) vận tốc của vât,

+) độ cao của vật so với vật mốc và độ biến dạng của vật.

Câu 3:

- Vì giữa các phân tử nước, phân tử rượu chuyển động hỗn độn không ngừng nên các phân tử rượu sẽ hòa tan vào các phân tử nước.

- Do các phân tử rượu, phân tử nước có khoảng cách nên tổng thể tích sẽ nhỏ hơn 100 cm3

Câu 4:

- Tóm tắt:

s = 8m, F1 = 10.m1 =10.20 = 200N, t1 = 10s

F2 = 10.m2 =10.30 = 300N , t2 = 20s

a)

- Công thực hiện của bạn A: A1= F1 .s = 200.8 = 1600 (J)

- Công thực hiện của bạn B : A2= F2 .s = 300.8 = 2400 (J)

b)

- Công suất của bạn A: Pa = A1 / t1 = 1600/10 =160 (w)

- Công suất của bạn B: Pb = A2 / t2 =2400/20 =120(w)

Vậy bạn A làm việc khỏe hơn bạn B.

Câu 5:

a) - Nhiệt lượng của nước thu vào:

Q2 = m2.c2.(t – to) = 0,5.4200.(60 - 58,5) = 3150 J

b) - Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng do chì toả ra bằng nhiệt lượng nước thu vào: Q1= Q2= 3150 J

- Nhiệt dung riêng của chì:

{c_1} = \dfrac{Q}{{{m_1}({t_1} - t)}} = \dfrac{{3150}}{{0,6.(100 - 60)}} = 131,25J/kg.K

c) Vì ta đã bỏ qua sự truyền nhiệt cho bình và môi trường xung quanh.

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 6. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 893
Sắp xếp theo

    Vật lý lớp 8

    Xem thêm