Giải SBT Toán 11 bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

Toán 11 - Các quy tắc tính đạo hàm

Mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải SBT Toán 11 bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm, với nội dung tài liệu được VnDoc tổng hợp một cách chi tiết và chính xác sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Giải SBT Toán 11 bài 2

Bài 2.1 trang 202 Sách bài tập (SBT) Đại số 11 và giải tích 11

Tìm đạo hàm của hàm số sau:

y=x5−4x3−x2+x/2

Giải:

y′=5x4−12x2−2x+1/2

Bài 2.2 trang 202 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

y=−9x3+0,2x2−0,14x+5

Giải:

y′=−27x2+0,4x−0,14

Bài 2.3 trang 202 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

y=2/x−4/x2+5/x3−6/7x4

Giải:

y′=−2/x2+8/x3−15/x4+24/7x5.

Bài 2.4 trang 202 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

y=−6√x+3/x.

Giải:

y′=−3/√x−3/x2.

Bài 2.5 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của hàm số sau:

y=(9−2x)(2x3−9x2+1)

Giải:

y′=−16x3+108x2−162x−2

Bài 2.6 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của hàm số sau:

y=2x−3/x+4

Giải:

y′=11/(x+4)2

Bài 2.7 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

y=5−3x−x2/x−2

Giải:

y′=−x2+4x+1/(x−2)2.

Bài 2.8 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của hàm số sau:

y=(x2+1)(x3+1)2(x4+1)3

Giải:

y′=2x(x3+1)2(x4+1)3+6x2(x2+1)(x3+1)(x4+1)3+12x3(x2+1)(x3+1)2(x4+1)

Bài 2.9 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

y=x\sqrt{1+x^2}

Giải:

y′=1+2x2/\sqrt{1+x^2}

Bài 2.10 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của hàm số sau:

y=(a+b/x+c/x2)4 (a,b,c là các hằng số).

Giải:

y=−4(a+b/x+c/x2)3(b/x2+2c/x3)

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải SBT Toán 11 bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Toán 11 Xem thêm