Phiếu bài tập Toán lớp 5 phát triển năng lực học sinh theo 4 mức độ

Phiếu bài tập Toán lớp 5 phát triển năng lực 4 mức độ

Phiếu bài tập Toán lớp 5 phát triển năng lực học sinh theo 4 mức độ bao gồm bài tập Toán lớp 5 Tuần 19, 20 về hình thang, hình tròn cho các em học sinh tham khảo củng cố cách giải dạng Toán này.

Bài tập Toán lớp 5 Tuần 19, 20 theo 4 mức độ

Mức độ 1:

Bài 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích hình thang

24 cm

15cm

12cm

\frac{1}{3}m

\frac{1}{4} m

\frac{3}{4}m

6,5dm

4dm

3,5dm

Bài 2: Đường kính của một bánh xe đạp bằng 68cm. Bánh xe đó lăn 100 vòng được quãng đường dài bao nhiêu mét?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Một khu đất hình thang có đáy nhỏ bằng 12,4m. Biết đáy nhỏ bằng nửa đáy lớn và kém chiều cao 12,5dm. Tính diện tích khu đất đó.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Vẽ hình tròn tâm O có:

a) Bán kính OA=2cm

b) Đường kính CD = 5cm

Bài 5: Một hình tròn có bán kính 1/5 m. Tính chu vi hình tròn đó.

Bài 6: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Tâm hình tròn

Đường kính

Bán kính

Chu vi

O

8cm

4

25,12 cm

A

6dm

3

B

1/4m

1/8m

Mức độ 2:

Bài 7: Một mảnh bìa hình thang có đáy nhỏ bằng 42cm, đáy lớn bằng 66cm và gấp hai lần chiều cao. Diện tích mảnh bìa đó là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8: Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ 45,5m, đáy lớn gấp hai lần đáy nhỏ và có chiều cao là 50,4m. Người ta trồng rau trên thửa ruộng đó. Trung bình mỗi mét vuông bán được 120 000 đồng tiền rau. Tính số tiền bán rau thu được trên thửa ruộng đó.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 9: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/5 đáy lớn và bằng 3/4 chiều cao. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, tính ra cứa 100 m2 thu hoạch được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Mức độ 3:

Bài 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Nếu giảm bán kính của một hình tròn 20% thì chu vi của nó giảm:

a) 20%

b) 40%

Mức độ 4:

Bài 11: Trong hình bên: hình vuông có diện tích 81cm2 . Vậy chu vi của hình tròn là:

Phiếu bài tập Toán lớp 5

Phát triển năng lực cho học sinh có năng lực toán học:

Bài 12*: Cho hình thang ABCD (như hình vẽ), biết diện tích hình tam giác AED là 4cm2 và diện tích hình tam giác BHC là 6cm2. Tính diện tích hình tứ giác MHNE.

Phiếu bài tập Toán lớp 5

HD: Gọi S là diện tích. Nối M với N

Ta thấy SAMD= SAMN (vì hai tam giác này có chung cạnh đáy AM; chiều cao hạ từ đỉnh D vuông đáy AM bằng chiều cao hạ từ đỉnh N vuông góc với đáy AM)

Mà hai tam giác này có chung SAME nên SAED = SMNE= 4cm2

Bài tập Luyện tập Toán lớp 5 4 mức độ

Bài 1: Một tấm bìa hình thang có đáy bé là 20cm, đáy bé bằng 4/5 đáy lớn và hơn chiều cao 10cm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài 2: Cho hình thang ABCD có diện tích 10,8 dm2, chiều cao 2,4dm. Tính độ dài mỗi đáy của hình thang đó, biết đáy bé bằng 4/5 đáy lớn.

Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 69m. Nếu mở rộng đáy lớn thêm 18m và giữ nguyên đáy bé thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 180m2. Tính diện tích thửa ruộng hình thang ban đầu.

Bài 4: Một bánh xe lu có đường kính 1,5m. Để lu hết đoạn đường dài 2355m thì bánh xe phải lăn ít nhất bao nhiêu vòng?

Bài 5*: Cho hình thang ABCD có đáy AB= 4/7CD. Nối A với C và B với D chúng cắt nhau tại M. Tính diện tích hình thang ABCD, biết diện tích hình tam giác BMC bằng 14 cm2.

Để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, các em học sinh tham khảo:

Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5

Đánh giá bài viết
181 18.810
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • ngoc cute
  ngoc cute

  😍 1

  Thích Phản hồi 10/05/21
 • Kiều Qúy Minh Kiều
  Kiều Qúy Minh Kiều

  hay hay


  Thích Phản hồi 05/01/22

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

Xem thêm