Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

7 961

Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 chương trình mới

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, gồm nhiều bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Bài 20 chương trình tiếng Anh lớp 5 thí điểm.

Ex1. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi

Linh is twelve years old. He is in grade 6. He lives in a house with his mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a restaurant, a market and a stadium. Linh’s father works in a restaurant. His mother works in a market. Linh goes to school every morning. He has classes from seven to fifteen past eleven.

Every morning, Linh gets up at six. He watches his face and brushes his teeth. At six thirty, he eats breakfast, then he goes to school. At twelve thirty, he goes home and has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

Answer the questions.

1. What does Linh do?..............................................

2. What time does he get up every morning?..................................................

3. What does he do after breakfast?...............................................................

4. Does he go to school in the afternoon?......................................................

5. Does he play soccer in the afternoon?......................................................

6. What does Bi do in the everning? ................................................................

Ex2: Tìm lỗi sai và sửa lại

1. Da Lat is bigger Ho Chi Minh city.

2. New York City is larger Ha Noi

3. My father in fatter than my mother.

4. Ha Long Bay is beautiful than Nha Trang.

5. Hue is peaceful than Ha Noi City.

Ex3: Chuyển các tính từ sau sạng dạng so sánh hơn

Long................

Big......................

Small...................

Beautiful...............

Cheap...................

Hapy....................

Large..................

Noisy.................

Busy....................

Peaceful.............

Interesting..............

Exciting…

Ex3: Viết lại thành câu hoàn chỉnh

1. Nha Trang/ small/ Ha Noi City.

2. Life in Da Nang/ expensive/ life in HCM City.

3. Da Lat/ exciting/ London.

4. Huong River/ small/ Me Kong River.

5. I/ tall/ Mai.

6. My sister/ young/ me.

7. This bag/ cheap/ that bag.

8. The country/ quite/ the City.

9. Mai’s house/ large/ Tuan’s house.

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside. Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
7 961
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm