Chính tả lớp 3: Cậu bé thông minh

Chính tả: Cậu bé thông minh bao gồm lời giải 2 phần Chính tả trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh trả lời chi tiết các câu hỏi SGK ôn tập củng cố kiến thức Tiếng Việt lớp 3. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1 trang 6 sgk Tiếng Việt 3

Tập chép: Cậu bé thông minh (từ Hôm sau… đến để xẻ thịt chim.)

- Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ?

- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

- Các chữ cần được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Câu 2 trang 6 sgk Tiếng Việt 3

Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?b) an hay ang ?
- hạ ...ệnh- đ... hoàng
- ...ộp bài- đ... ông
- hôm ...- s... loáng

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Trả lời:

a) l hay n?

– hạ lệnh.

– nộp bài.

– hôm nọ.

b) an hay ang?

– đàng hoàng.

– đàn ông.

- sáng loáng.

Câu 3 trang 6 sgk Tiếng Việt 3

Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

á

3

4

b

5

c

6

xê hát

7

d

8

đ

9

e

10

ê

Phương pháp giải:

Em ghi nhớ chữ và tên chữ để hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

>> Bài tiếp theo: Soạn bài: Hai bàn tay em

Ngoài Chính tả lớp 3: Cậu bé thông minh trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
111 21.888
Sắp xếp theo
    Chính tả lớp 3 Xem thêm