Chính tả lớp 3: Cậu bé thông minh

Chính tả: Cậu bé thông minh bao gồm lời giải 2 phần Chính tả trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh trả lời chi tiết các câu hỏi SGK ôn tập củng cố kiến thức Tiếng Việt lớp 3. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1 trang 6 sgk Tiếng Việt 3

Tập chép: Cậu bé thông minh (từ Hôm sau… đến để xẻ thịt chim.)

- Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ?

- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

- Các chữ cần được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Câu 2 trang 6 sgk Tiếng Việt 3

Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?b) an hay ang ?
- hạ ...ệnh- đ... hoàng
- ...ộp bài- đ... ông
- hôm ...- s... loáng

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Trả lời:

a) l hay n?

– hạ lệnh.

– nộp bài.

– hôm nọ.

b) an hay ang?

– đàng hoàng.

– đàn ông.

- sáng loáng.

Câu 3 trang 6 sgk Tiếng Việt 3

Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

á

3

4

b

5

c

6

xê hát

7

d

8

đ

9

e

10

ê

Phương pháp giải:

Em ghi nhớ chữ và tên chữ để hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

>> Bài tiếp theo: Soạn bài: Hai bàn tay em

Ngoài Chính tả lớp 3: Cậu bé thông minh trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
99 20.313
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chính tả lớp 3 Xem thêm