Chính tả lớp 3: Cậu bé thông minh

Chính tả: Cậu bé thông minh

Chính tả: Cậu bé thông minh bao gồm lời giải 2 phần Chính tả trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh trả lời chi tiết các câu hỏi SGK ôn tập củng cố kiến thức Tiếng Việt lớp 3. Mời các em cùng tham khảo.

Soạn bài: Cậu bé thông minh

Câu 1 (trang 6 sgk Tiếng Việt 3):

Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?

Trả lời:

– Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

– Các chữ can được viết hoa trong bài chính tả là: Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Câu 2 (trang 6 sgk Tiếng Việt 3):

Điền vào chỗ trống:

a) / hay n? b) an hay ang?

- hạ ...ệnh - đ.. hoàng

- ...ộp bài - đ..'. ông

- hôm ...ọ - s... loáng

Trả lời:

a) l hay n?

– hạ lệnh.

– nộp bài.

– hôm nọ.

b) an hay ang?

– đàng hoàng.

– đàn ông.

- sáng loáng.

Câu 3 (trang 6 sgk Tiếng Việt 3):

Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Chính tả cậu bé thông minh

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

>> Bài tiếp theo: Soạn bài: Hai bàn tay em

Đánh giá bài viết
73 9.040
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chính tả lớp 3 Xem thêm