Chính tả lớp 3 (Nhớ - viết): Về quê ngoại

Chính tả (Nhớ - viết): Về quê ngoại

Chính tả lớp 3: Nhớ - viết: Về quê ngoại là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 trang 137, 138 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập Chính tả lớp 3. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 trang 137, 138

Câu 2 (trang 137 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr?

Công …a như núi Thái Sơn.

Nghĩa mẹ như nước …ong nguồn …ảy ra

Một lòng thờ mẹ kính …a

Cho …òn …ữ hiếu mới là đạo con

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm? Giải câu đố:

Cái gì mà lươi bằng gang

Xới lên mặt đất nhưng hàng thăng băng

Giúp nhà có gạo đê ăn

Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gương

Là cái gì?

Thươ bé em có hai sừng

Đến tuôi nưa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuôi đa già

Gần ba mươi tuổi lại mọc ra hai sừng

Là gì?

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr?

Công cha như núi Thái Sơn.

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm ? Giải câu đố :

Cái gì mà lưỡi bằng gang

Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng

Giúp nhà có gạo để ăn

Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương

• Giải đáp: Đó là cái cày.

Thuở bé em có hai sừng

Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuổi đã già

Gần ba mươi tuổi lại mọc ra hai sừng

• Giải đáp: Đó là vầng trăng (đầu tháng trăng khuyết, hai đầu tựa như hai sừng, giữa tháng trăng vừa tròn vừa sáng, cuối tháng trăng khuyết lại như có hai sừng).

>> Bài tiếp theo: Tập làm văn lớp 3: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên. Kể những điều em biết về nông thôn hay thành thị

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
14 2.140
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chính tả lớp 3 Xem thêm