Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Tân Mai, Hà Nội năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Tân Mai, Hà Nội năm 2018 - 2019 giúp các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

I. Phần trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1 (0,75 điểm): Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai?

a) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là 3, 7, 9

b) Số nguyên nhỏ hơn 1 là số nguyên âm

c) Hai tia đối nhau thì chung gốc

Câu 2 (0,75 điểm): Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng.

a) Số đối của số 6 là:

A. – 6

B. ± 6

C. 6

D. 1/6

b) Biết |x| + 5 = 8, giá trị của x là:

A. 3

B. 3 hoặc – 3

C. – 3

D. 13

c) Cho 3 điểm H, I, K thẳng hàng. Trong các câu sau, câu nào sai?

A. Cho đường thẳng HK đi qua I

B. Điểm I nằm giữa hai điểm H và K

C. Đường thẳng IK đi qua H

D. Ba điểm H, I, K cùng thuộc một đường thẳng

II. Phần tự luận (8,5 điểm):

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) 148.9 – 32.48

b) (- 37) + 4.|- 6|

c) 307 – [(180.40 – 160) : 22 + 9] : 2

Bài 2 (2 điểm): Tìm số nguyên x, biết:

10 + 2x = 45 : 43

x – 8 = (- 15) + (+ 29)

4.(x + 2)3 – 7 = 101

Bài 3 (2 điểm): Số học sinh của một trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh trong khoảng từ 500 đến 600 em.

Bài 4 (2 điểm): Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 3,5cm, AC = 7cm.

a) Chứng tỏ rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và C

b) So sánh AB và BC

c) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a, b ∈ N. Chứng tỏ rằng nếu 5a + 3b và 13a + 8b cùng chia hết cho 2018 thì a và b cũng chia hết cho 2018.

Ngoài đề thi trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6,....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
15 2.771
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm