Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 3

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 3 là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập đề toán lớp 3 học kì 2 cho các em học sinh. Các em học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố thêm kiến thức của mình.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021

Trường Tiểu học

Lớp :…………………………………

Họ và tên :…………………………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2020 – 2021

Môn: Toán 3

Thời gian : 40 phút

Điểm

Nhận xét của giáo viên

+ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số “Hai mươi ba nghìn năm trăm bốn mươi mốt” được viết là:

A.

32541

B.

23541

C.

23451

Câu 2: Số 67589 đọc là:

A.

Sáu mươi bảy nghìn năm trăm tám mươi chín.

B.

Sáu mươi bảy nghìn năm trăm chín mươi tám.

C.

Sáu mươi bảy nghìn tám trăm năm mươi chín.

Câu 3: Viết dấu thích hợp vào chỗ chấm:

64002 …… 6400 + 2

A.

>

B.

<

C.

=

Câu 4: Số liền sau của 78999 là:

A.

78991

B.

79000

C.

78901

Câu 5: Đặt tính rồi tính

a) 20378 + 25716

b) 87644 – 26817

c) 14273 x 3

d) 3528 : 4

Câu 6: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 3

A.

7 giờ 44 phút

B.

8 giờ 38 phút

C.

8 giờ 37 phút

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2km8m = …. m

A.

2800

B.

2080

C.

2008

Câu 8: Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 2dm3cm, sợi dây thứ hai dài 8cm. Cả hai sợi dây dài là:

A.

11 cm

B.

31 cm

C.

13 cm

Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 4cm. Chu vi hình chữ nhật là:

A.

58 cm

B.

29 cm

C.

100 cm

Câu 10 : Một hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là:

A.

24 cm2

B.

20 cm2

C.

200 cm2

Câu 11: Có 54 học sinh xếp thành 6 hàng đều nhau. Hỏi có 72 học sinh thì xếp được bao nhiêu hàng như thế như thế ?

Bài giải:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Đáp án

B

A

A

B

C

C

B

A

C

Điểm

0.5

0.5

1

1

0.5

0.5

1

1

1

Câu 5: Làm đúng mỗi phép tính đạt (0,5 điểm)

a) 46094

b) 60827

c) 42819

d) 882

Câu 11: Bài toán

- Đúng một câu lời giải đạt (0,25 điểm) (Lưu ý: Câu lời giải dưới đây chỉ là gợi ý, học sinh có thể đặt câu lời giải khác, tùy theo mức độ mà giáo viên ghi điểm cho học sinh)

- Đúng một phép tính đạt (0,25 điểm)

Bài giải

Số học sinh xếp trong mỗi hàng là:

54 : 6 = 9 (học sinh)

72 học sinh thì xếp được là :

72 : 9 = 8 (hàng)

Đáp số : 8 hàng

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 3, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 - 2021 Tải nhiều

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đánh giá bài viết
1 1.176
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm