Tài liệu thi công chức chuyên ngành lao động năm 2019

Mời các bạn cùng tham khảo đề cương thi công chức sở lao động thương binh xã hội mới nhất năm 2019 do Sở nội vụ ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu thi công chức chuyên ngành lao động, mời các bạn cùng tham khảo.
Thi công chức - viên chức Xem thêm