Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

Để giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Vật lý, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28, chắc chắn nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Vật lý nhanh và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28 Lăng kính vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 10 bài tập trong sách bài tập môn Vật lý lớp 11 bài Lăng kính. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được cách tính góc ló và góc lệch của chùm tia sáng, cách tính chiết suất của lăng kính, cách tính góc lệch khi ánh sáng khúc xạ vào chất lỏng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

Bài 28.1, 28.2 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

28.1. Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. (Các kí hiệu có ý nghĩa như ở bài học).

1. Góc lệch của tia sáng tạo bởi lăng kính trong trường hợp tổng quát có biểu thức:

2. Góc tới r2 ở mặt thứ hai của lăng kính có dạng

3. Trong mọi trường hợp, tổng các góc r1 và r2 bên trong lăng kính có giá trị luôn không đổi là

4. Trong trường hợp góc tới và góc chiết quang nhỏ thì góc tới ở mặt thứ nhất và góc ló ở mặt thứ hai có thể tính theo biểu thức có dạng:

a) A

b) (n – 1)A

c) nr

d) i1 + i2 – A

e) A – r1

Trả lời:

1 - d; 2-e; 3-a; 4-c.

28.2. Một lăng kính trong suốt có tiết diện thẳng là tam giác vuông như Hình 28.1. Góc chiết quang A của lăng kính có giá trị nào?

Bài 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11

28.3. Một tia sáng truyền qua lăng kính (xem Hình 28.2). Góc lệch D của tia sáng có giá trị phụ thuộc các biến số độc lập nào (các kí hiệu có ý nghía như trong bài học)?

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

A. Góc A và chiết suất n.

B. Góc tới i1 và góc A.

C. Góc A, góc tới i1 và chiết suất n.

D. Góc A, góc tới i1 và góc tới i2.

Trả lời:

Đáp án C

28.4. Có một tia sáng truyền tới lăng kính, với góc tới i1 ta có đường truyền như Hình 28.2. Đặt sinγ = 1/n. Tìm phát biểu sai sau đây khi thay đổi góc i1.

A. Luôn luôn có i1 ≤ 90°.

B. Luôn luôn có r1 ≤ γ.

C. Luôn luôn có r1 ≤ γ.

D. Góc lệch D có biểu thức là i1 + i2-A

Trả lời:

Đáp án C

28..5 Có tia sáng truyền qua lăng kính như Hình 28.3. Đặt sinγ = 1/n. Chỉ ra kết quả sai.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

A. R1 = r2 = γ

B. A = 2γ

C. D = π - A

D. Các kết quả A, B, C đều sai.

Trả lời:

Đáp án D

28.6. Một tia sáng Mặt Trời truyền qua một lăng kính sẽ ló ra như thế nào?

A. Bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau.

B. Vẫn là một tia sáng trắng.

C. Bị tách ra thành nhiều tia sáng trắng.

D. Là một tia sáng trắng có viền màu.

Trả lời:

Đáp án A

Bài 28.7 trang 76,77 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11

Lăng kính có chiết suất n = 1,50 và góc chiết quang A = 30°. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính.

a) Tính góc ló và góc lệch của chùm tia sáng.

b) Giữ chùm tia tới cố định, thay lăng kính trên bằng một lăng kính có cùng kích thước nhưng có chiết suất n’ ≠ n. Chùm tia ló sát mật sau của lăng kính. Tính n’.

Trả lời:

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

a) Ở I: i = 0 => r = 0.

Tia sáng truyền thẳng vào lăng kính (Hình 28.1G). Ở J: iJ = 30° (góc có cạnh tương ứng vuông góc):

sinr=nsiniJ=3/2.1/2=0,75⇒r≈48035′

Suy ra góc lệch:

D = r-iJ = 48°35' - 30° = 18°35'

b) Ta có ở J trong trường hợp này (Hình 28.2G): n’siniJ = sin900 → n’ = 1/sin300 = 2

a) Ở I: i = 0 => r = 0.

Tia sáng truyền thẳng vào lăng kính (Hình 28.1G). Ở J: iJ = 30° (góc có cạnh tương ứng vuông góc):

Suy ra góc lệch:

D = r-iJ = 48°35' - 30° = 18°35'

b) Ta có ở J trong trường hợp này (Hình 28.2G):

n’siniJ = sin900 → n’ = 1/sin300 = 2

Bài 28.8 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11

Lăng kính có chiết suất n và góc chiết quang A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu tới lăng kính sát mặt trước. Tia sáng khúc xạ vào lăng kính vàlóra ớ mặt kia với góc ló i’. Thiết lập hệ thức

cosA+sini′/sinA=√n2−1

Trả lời:

Ta có ở I (Hình 28.3G):

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

nsinr1 = sin900 --> sinr1 = 1/n

Mặt khác r1 + r2 = A → r2 = A – r1

Ở J:

nsinr2=sini′

⇒nsin(A−r1)=sini′

⇒sinAcosr1−sinr1cosA=sini′/n

⇒sinA\sqrt{1-\sin^2r_1}−sinr1cosA=sini′/n

⇒sinA√n2−1/n−cosA/n=sini′/n

Do đó: cosA+sini′/sinA=√n2−1

Bài 28.9 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Một lăng kính có tiết diện vuông góc là một tam giác đều ABC. Một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI được chiếu tới mặt AB trong mặt phẳng của tiết diện vuông góc và theo phương vuông góc với đường cao AH của ABC. Chùm tia ló khỏi mặt AC theo phương sát với mặt này. Tính chiết suất của lăng kính.

Trả lời:

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

Theo đề bài: i = 300; sinr1 = 1/2n

i2 = 900 (Hình 28.4G); r2 = igh --> sinr2 = 1/n

Nhưng r1 = A – r2 – 600 - igh

⇒1/2n=√3/2.√n2−1/n−1/n.1/2⇒n=√1+4/3=√7/3≈1,53

Bài 28.10 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Chậu chứa chất lỏng có chiết suất n = l,5. Tia tới chiếu tới mặt thoáng với góc tới 45°

(Hình 28.4).

a) Tính góc lệch khi ánh sáng khúc xạ vào chất lỏng.

b) Tia tới cố định. Nghiêng đáy chậu một góc α. Tính α để có góc lệch giữa tia tới và tia ló có giá trị như ở câu a (coi bề dày trong suốt của đáy chậu không đáng kể).

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

Trả lời:

a) (Hình 28.5G)

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

sinr=sin450/n=1/1,5√2⇒r≈280

--> D = I – r = 170

b) Để có góc lệch D như ở câu a thì tia khúc xạ vào chất lỏng phải truyền thẳng ra không khí (Hình 28.6G). Tính chất của góc có cạnh tương ứng vuông góc và góc so le trong cho thẩy α = r = 280.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 386
Sắp xếp theo

Giải Vở BT Vật Lý 11

Xem thêm