Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 1

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 1: Cậu bé thông minh bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS nắm được cách trình bày một đoạn văn:chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào hai ô, kết thúc câu đặt dấu chấm.

2. Kĩ năng: Chép chính xác và trình bày đúng qui định bài CT; không mắc quá 5 lỗi trong bài. Làm đúng bài tập (2)b điền đúng 10 chữ & tên của 10 chữ đó vào ô trống trong bảng Bài tập 3.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng lớp viết sẵn đoạn văn HS cần chép, nội dung bài tập 2b. Bảng phụ kẻ bản chữ và tên chữ ở BT3.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

Nêu yêu cầu của môn học:

Rèn kĩ năng viết chính tả & rèn kĩ năng nghe.

Luyện tập chính tả kết hợp rèn phát âm.

Bồi dưỡng một số đức tính cẩn thận, thẩm mĩ, tự tin, …

Nêu mục tiêu tiết học – Ghi tựa.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu về đoạn viết.

* Cách tiến hành:

Đọc đoạn chép trên bảng.

Cách trình bày:

Cách ghi tựa? Đoạn viết?

Đoạn chép có mấy câu? Đó là những câu nào?

Cuối câu có dấu gì? Đầu câu viết thế nào?

HD viết bảng con:

Gạch dưới lần lượt các từ cần luyện viết – yêu cầu HS viết bảng con.

HD chép vào vở:

Nêu lại cách trình bày.

Theo dõi, uốn nắn.

Chấm chữa bài:

Đọc từng câu cho HS nghe. Yêu cầu chữa lỗi ra lề.

Chấm điểm & nhận xét (5 – 7 vở); yêu cầu các HS khác đổi vở kiểm lại.

b. Hoạt động 2: Bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập chính tả theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài 2 – tr 6:

Mời HS nêu yêu cầu BT.

Mời làm.

Mời sửa trên bảng & làm vào vở bài tập Tiếng Việt.

Bài 3 – tr 6:

Nhắc lại yêu cầu bài tập.

Cho HS làm vào vở.

Mời lên bảng điền.

Gọi vài HS đọc lại 10 chữ cái trên bảng.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

Nhắc cách trình bày & phải chú ý viết đúng chính tả.

Nghe & ghi nhớ. Chuẩn bị dụng cụ học chính tả: sách, vở, thước, bút chì, bảng con, phấn, …

Dò bài viết trên bảng: tựa & đoạn (Hôm sau … để xẻ thịt chim).

… có 3 câu (Hôm sau … ba mâm cỗ. Cậu bé đưa … nói: … và câu còn lại.

Cuối câu ghi dấu chấm. Đầu câu phải viết hoa.

Viết lần lượt các từ vào bảng con.

Biết cách trình bày – nhìn bảng viết vào vở.

Dò – bắt lỗi – chữa lỗi.

Nộp một số vở theo yêu cầu của GV. Một số em còn lại đổi vở kiểm chéo lại lần nữa.

Đọc yêu cầu (Điền vào chỗ trống an hay ang).

Điền vào chỗ trống an / ang:

Đàng hoàng; đàn ông; sáng loáng.

Đọc yêu cầu (Viết vào vở những chữ & tên còn thiếu vào trong bảng sau).

Làm vào vở (không kẻ khung)– lên bảng chữa – học thuộc lòng.

Đánh giá bài viết
1 619
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm