Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 7

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 7: Người mẹ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS nắm được cách trình bày một đoạn văn: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào hai ô, kết thúc câu đặt dấu chấm.

2. Kĩ năng: Nghe – viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi; Không mắc quá 5 lỗi trong bài. Làm đúng BT(2) b.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung BT 2b
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

- Kiểm tra bài cũ: Kiểm một số từ hs viết sai nhiều ở tiết trước.

- Giới thiệu bài: Viết tựa,

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu về đoạn viết.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn chuẩn bị:

Nội dung:Đọc bài chính tả.

Ca ngợi người mẹ điều gì?

Nhận xét chính tả:

Đoạn văn có mấy câu?

Các tên riêng trong bài chính tả? Cách viết?

Trong bài có các dấu câu gì?

Luyện viết từ khó:

Mời HS viết một số từ vào bảng con.

Đọc cho HS viết:

Nêu lại cách trình bày.

Đọc thong thả từng cụm từ (mỗi cụm từ 3 lần).

Theo dõi, uốn nắn.

Chấm chữa bài:

Đọc từng câu cho HS nghe. Yêu cầu chữa lỗi ra lề.

Chấm điểm & nhận xét (5 – 7 vở); yêu cầu các HS khác đổi vở kiểm lại.

b. Hoạt động 2: Bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập chính tả theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài 2 – tr 31:

Gắn bảng phụ đã ghi sẵn bài tập 2b. Mời HS nêu yêu cầu BT.

Mời nêu miệng & làm vào vở bài tập Tiếng Việt.

Bài 3 – tr 31:

Ghi sẵn trong bảng phụ. Nhắc lại yêu cầu bài tập.

Cho HS làm bài.

Mời lên bảng điền.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn.

Nhắc cách trình bày & phải chú ý viết đúng chính tả. Xem lại bài tập.

Viết bảng con .

Dò bài trong sách trang 30.

… người mẹ rất cao cả có thể hi sinh tất cả vì con.

… có 4 câu.

…Thần Chết, Thần Đêm Tối à viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng.

… dấu: chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm.

Viết bảng con.

Ngồi đúng tư thế, nghe kĩ, viết đúng & đẹp.

Dò trong sách – bắt lỗi – chữa lỗi.

Nộp một số vở theo yêu cầu của GV. Một số em còn lại đổi vở kiểm chéo lại lần nữa.

Đọc yêu cầu.

Lên bảng chữa – tự làm lại vào vở bài tập.

Giải câu đố

Đọc yêu cầu.

Làm tập – lên bảng chữa.

Tìm các từ

Dụng cụ đo trọng lượng (sức nặng) – cân.

Đánh giá bài viết
1 100
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm