Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 43

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 43: Tiếng đàn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc 1 lần bài văn.

- Cho HS quan sát ảnh nhạc sĩ Văn Cao

- Gọi 1 HS đọc lại bài.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài bằng hệ thống câu hỏi:

+ Những chữ nào trong đoạn phải viết hoa?

+ Đoạn viết có mấy câu?

- Cho HS viết bảng con những từ dễ viết sai: mát rượi, thuyền, vũng nước, tung lưới, lướt nhanh.

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Chấm 7 bài nhận xét từng bài

- Hướng dẫn HS chữa lỗi chính tả

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b:Thi tìm nhanh các từ gồm 2 tiếng trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi, ngã

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS học nhóm 4 làm vào bảng nhóm

- Cho HS nhận xét chọn nhóm thắng cuộc

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo.

- QS ảnh nhạc sĩ Văn Cao

- 1HS đọc lại.

- Phát biểu

- Viết bảng con

- Viết bài vào vở.

- Chữa lỗi

- 1 HS nêu yêu cầu của bài

- Học nhóm 4

- Nhận xét

Đánh giá bài viết
1 564
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm