Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 57

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 57: Hạt mưa bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ5 chữ.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

* MT: Giúp học sinh thấy được sự hình thành và “tính cách” đáng yêu của nhân vật Mưa (từ những đám mây mang đầy nước được gió thổi đi,... đến ủ trong vườn, trang đầy mặt nước, làm gương cho trăng soi - rất tinh nghịch...). Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên (gián tiếp).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị:

- Đọc 1 lần bài thơ.

- Mời 2 HS đọc lại bài.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.

+ Những câu thơ nào nói lên tác dụng của hạt mưa

+ Những câu thơ nào nói lên tính cách tinh nghịch của hạt mưa?

- Hỏi cách trình bày bài thơ.

- Cho HS tìm và viết bảng con từ khó gió, sông, mỡ màu, mặt nước….

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- HS đổi vở, chấm chữa bài.

- Chấm 5 bài nhận xét bài viết của HS.

- Hướng dẫn HS chữa lỗi

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Phần b: Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng v hay d

- Gọi 1HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm bài cá nhân vào vở

- Dán 3 băng giấy mời 3 HS lên bảng làm

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

- Gọi HS đọc lại câu đã hoàn chỉnh

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

*MT : Giúp học sinh thấy được sự hình thành và “tính cách” đáng yêu của nhân vật Mưa (từ những đám mây mang đầy nước được gió thổi đi,... đến ủ trong vườn, trang đầy mặt nước, làm gương cho trăng soi - rất tinh nghịch...). Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc lại.

- Cá nhân phát biểu

- Viết bảng con những từ dễ viết sai.

- Nghe và viết bài vào vở.

- Tự chữa bài.

- 1 HS đọc

- Cả lớp làm vào vở

- 3 HS lên bảng làm

màu vàng, cây dừa, con voi.

- Nhận xét.

- Đọc lại các câu đã hoàn chỉnh.

Đánh giá bài viết
1 354
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm