Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 60

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 60: Thì thầm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ5 chữ.

2. Kĩ năng: Đọc và viết đúng tên một số nước đông Nam Á trong Bài tập 2. Làm đúng Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn học sinh chuẩn bị:

- GV đọc bài thơ

+ Bài thơ cho thấy các sự vật, con vật đều biết trò chuyện thì thầm với nhau. Đó là những sự vật, con vật nào?

+ Hướng dẫn HS nhận xét chính tả

F Viết chính tả:

- Giáo viên đọc cho học sinh viết bài

- Chấm, chữa bài

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi về cách viết tên riêng

Bài tập 3a:

- Gọi HS đọc yêu cầu BT 3a

- Cả lớp và GV nhận xét.

- Nhận xét, chốt kết quả.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- 2 em đọc lại bài thơ.

- HS đọc thầm lại bài thơ.

- Ghi nhớ những chữ mình dễ viết sai.

- HS viết bài vào vở.

- 5; 7 HS mang vở chấm

- HS đọc yêu cầu bài

- 2, 3 HS đọc tên riêng của 5 nước Đông Nam Á.

- HS đọc yêu cầu bài

- HS quan sát tranh minh họa

- Gợi ý giải đố, tự làm bài.

- 2 HS thi làm bài đứng nhanh trên bảng lớp

Đánh giá bài viết
1 236
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm