Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 19

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 19: Vẽ quê hương bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày sạch sẽ và đúng hình thức bài thơ 4 chữ.

2. Kĩ năng: Làm đúng bài tập 2 a/b hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS tự nhớ và viết đúng bài vào vở.

* Cách tiến hành:

- Đọc một đoạn thơ cần viết trong bài Vẽ quê hương.

- Mời 2 HS đọc thuộc lòng lại khổ thơ sẽ viết.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày đoạn thơ:

+ Vì sao bạn nhỏ thấy bức tranh quê hương rất đẹp?

+ Trong những câu trên chữ nào phải viết hoa? Vì sao viết hoa?

- Cho HS tìm từ khó và viết bảng con

- Yêu cầu HS nhớ và viết bài vào vở.

- Yêu cầu HS gấp SGK, tự nhớ lại đoạn thơ và viết bài.

- Cho HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Yêu cầu HS tự chữ lỗi bằng bút chì.

- Chấm từ 5-7 bài, nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS làm đúng bài tập trong SGK

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: (Chọn phần b) Điền vào chỗ trống ươn/ ương

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm vào vở

- Mời 2 HS lên bảng làm.

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- 2 HS đọc lại.

- Học cá nhân

- Viết bảng con

- Viết bài vào vở.

- Đổi vở bắt lỗi chéo

- Tự chữa lỗi.

-1 HS đọc yêu cầu đề bài.

- Cả lớp làm vào vở

- 2 HS lên bảng làm.

vườn

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 57
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm