Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 39

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 39: Một nhà thông thái bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn viết.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung đoạn viết và cách viết bằng hệ thống câu hỏi:

+ Nội dung đoạn văn trên nói lên điều gì?

+ Tên riêng viết thế nào?

- Cho HS nêu từ khó

- Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi viết.

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo.

- Chấm từ 5- 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

- Cho HS chữa lỗi chính tả

- Nhận xét và nhắc nhở viết bài chính tả phải sạch, đẹp

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Tìm các từ chứa tiếng có vần ướt hoặc ước

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho học nhóm đôi

- Gọi các nhóm trình bày

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

thước kẻ - thi trượt – dược sĩ

Bài tập 3: Chọn phần b: thi tìm nhanh các từ chỉ hoạt động chứa tiếng có vần ươt hay ươc (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm)

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Phát bảng nhóm cho 6 nhóm.

- Mời đại diện các nhóm đọc kết quả.

- Nhận xét, chốt lại

- Nhận xét cách làm bài của HS

ước: bước lên, bắt chước, rước đèn, đánh cược, khước từ…

ướt: trượt đi, vượt lên, tập dượt, rượt đuổi, lướt ván…

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 1 HS đọc

- 1 HS phát biểu

- Viết bảng con các từ dễ viết sai

- Viết vào vở.

- Bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi sai

- 1 HS nêu yêu cầu của đề bài

- Học nhóm đôi

- 1 số nhóm trả lời

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Học nhóm 4 (nhóm khá, giỏi).

- Đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 206
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm