Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 50

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 50: Buổi học thể dục bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Viết đúng các tên riêng người nước ngoài trong câu chuyện buổi học thể dục ở Bài tập (2). Làm đúng Bài tập (3) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Chuẩn bị chính tả:

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu 1- 2 HS đọc lại bài viết.

- Hướng dẫn HS nhận xét. Hỏi:

+ Câu nói của thầy giáo đặt trong dấu gì

+ Những từ nào trong bài viết hoa?

+ Chú ý câu: “Giỏi lắm! Thôi, con xuống đi!” Nhưng…

- Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li, khuỷu tay, rạng rỡ.

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài.

- Theo dõi, uốn nắn.

- Chấm 7 bài

- Hướng dẫn HS chữa lỗi

- Nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2:Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.

- Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho HS nêu cách viết tên nước ngoài

- Cho HS học nhóm 4

- Yêu cầu nhóm nào xong trước sẽ được trình bày trên bảng lớp

- Yêu cầu các nhóm nhận xét

- Nhận xét, chốt lại

Bài 3: Chọn b: Điền vào chỗ trống in hay inh?

- Mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- Cho HS thi làm bài tiếp sức

- Cho HS nhận xét - chọn đội thắng cuộc

- Nhận xét, chốt lại.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- 1 - 2 HS đọc lại bài viết.

- Phát biểu

- Viết bảng con

- Viết vào vở.

- Chữa lỗi theo hướng dẫn của GV.

- Một HS đọc yêu cầu của đề bài.

- 2 HS nêu: viết hoa chữ cái đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các tiếng trong tên riêng ấy.

- Học nhóm 4

- Đại diện nhóm gắn bài lên bảng: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

- Lớp nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

- Mỗi đội cử 3 bạn thi tiếp sức: điền kinh, truyền tin, thể dục truyền hình.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 302
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm