Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 29

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 29: Về quê ngoại bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức thể thơ lục bát.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT (2) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhớ - viết (15 ph)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Đọc 10 dòng đầu của bài: Về quê ngoại.

- Mời 2 HS đọc lại.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.

+ Đoạn viết gồm mấy câu?

+ Nhắc lại cách trình bày đoạn thơ viết theo thể lục bát?

- Cho HS tìm và viết từ dễ sai vào bảng con

- Cho HS viết bài vào vở

- Nhắc nhở cách trình bày.

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Chấm 7 bài nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS làm đúng bài tập trong vở.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống dấu hỏi hay dấu ngã

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm vào vở

- Dán 3 băng giấy mời 3 HS lên bảng làm

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

Lưỡi – những – thẳng băng – để – lưỡi (cái cày)

Thuở bé – tuổi – nửa chừng – tuổi – đã già (mặt trăng vào những ngày đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng).

thuở bé

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Cho 2 HS thi đua viết nhanh: hình tròn

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Về quê ngoại

- Lắng nghe.

- Hai HS đọc lại.

- Học cá nhân

- Viết bảng con

- Nhớ - viết bài vào vở.

- Từng cặp HS đổi vở bắt lỗi

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Làm bài vào vở

- 3 HS lên bảng làm.

- Nhận xét.

lưỡi cày

mặt trăng cuối tháng

Đánh giá bài viết
1 38
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm