Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 31

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 31: Âm thanh thành phố bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Tìm được từ có vần ui/uôi (BT2). Làm đúng BT (3) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe - viết (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Đọc 1 lần đoạn viết

- Mời 2 HS đọc lại.

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ bằng hệ thống câu hỏi

+ Trong đoạn văn có những chữ nào viết hoa?

+ Nhắc HS viết đúng từ phiên âm: pi-a-nô.

- Cho HS tìm từ dễ viết sai và viết bảng con

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

+ Đọc qua một lần cho HS nghe

+ Đọc từng cụm, câu

+ Đọc 1 lần cho HS dò lỗi

- Cho HS bắt lỗi chéo

- Chấm 7 bài và nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS làm đúng Bài tập vào vở.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uôi

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- Dán 3 băng giấy cho 3 tổ thi làm bài tiếp sức

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

+ Ui: củi, cặm cụi, dùi cui, búi hành, bụi, dụi mắt, húi tóc, mủi lòng, núi, sủi tăm, tủi thân, xui khiến …

+ Uôi: chuối, buổi sáng, cuối cùng, đá cuội, đuối sức, muối , tuổi, suối …

Bài tập 3: Chọn phần b: Tìm các từ chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc

- Mời HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Cho HS học nhóm đôi

- Chia bảng lớp làm 3 phần. Cho 3 nhóm thi tìm các tìm từ.

phương Bắc

- KL: Nhấn mạnh các từ HS hay viết sai

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- 2 HS đọc lại.

- TLCH theo HD của GV

- Viết bảng con

- Viết bài vào vở.

- Từng cặp HS bắt lỗi cho nhau

- Học cá nhân

- 3 nhóm thi tiếp sức

- Đọc lại kết quả theo lời giải đúng.

- Cả lớp chữa bài vào vở

- 1HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Học nhóm đôi

- Ba nhóm HS thi tìm từ.

lặt rau

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 33
Sắp xếp theo

Giáo án Chính tả 3

Xem thêm