Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 3: Ai có lỗi? bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS nắm được cách trình bày một đoạn văn: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào hai ô, kết thúc câu đặt dấu chấm.

2. Kĩ năng: Nghe – viết đúng bài chính tả. Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi; không mắc quá 5 lỗi trong bài. Tìm và viết được từ ngữ chứa tiếng có vần uêch/ uyu (BT2). Làm đúng BT(3) b.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ viết 2 hoặc 3 lần nội dung BT3.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

- Kiểm tra bài cũ: Kiểm một số từ hs viết sai nhiều ở tiết trước.

- Giới thiệu bài: Viết tựa,

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu về đoạn viết.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn chuẩn bị:

Nội dung: Đọc bài viết.

Đoạn văn nói gì?

Nhận xét chính tả:

Tìm các tên riêng trong bài chính tả?

Cách viết hoa tên người nước ngoài?

Luyện viết từ khó:

Mời HS viết một số từ vào bảng con.

Đọc cho HS viết:

Nêu lại cách trình bày (chữ đầu tiên lùi vào 1 ô).

Đọc thong thả từng cụm từ (mỗi cụm từ 3 lần).

Theo dõi, uốn nắn.

Chấm chữa bài:

Đọc từng câu cho HS nghe. Yêu cầu chữa lỗi ra lề.

Chấm điểm & nhận xét (5 – 7 vở); yêu cầu các HS khác đổi vở kiểm lại.

b. Hoạt động 2: Bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập chính tả theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài 2 – tr 14:

Mời HS nêu yêu cầu BT.

Mời mỗi nhóm 3 em.

Mời sửa trên bảng & làm vào vở bài tập Tiếng Việt.

Bài 3 – tr 14:

Nhắc lại yêu cầu bài tập: Em chọn tiếng nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

Cho 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức.

Mời HS nhận xét bài trên bảng – tuyên dương nhóm thắng.

Mời HS làm lại vào tập.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn.

Nhắc cách trình bày & phải chú ý viết đúng chính tả.

Viết bảng con.

Dò bài trong sách: tựa & đoạn 3.

… En-ri-cô ân hận, nhìn vai áo sứt chỉ muốn xin lỗi bạn Cô-rét-ti nhưng không đủ can đảm.

…En-ri-cô, Cô-rét-ti.

Viết hoa chữ cái đầu, giữa các tiếng có dấu gạch nối.

Viết lần lượt các từ: Cô-rét-ti, En-ri-cô, khuỷu tay, vác củi.

Biết cách trình bày tựa, kẻ hàng, ngồi đúng tư thế.

Chú ý nghe đúng – viết đúng & đẹp.

Dò trong sách – bắt lỗi – chữa lỗi.

Nộp một số vở theo yêu cầu của GV. Một số em còn lại đổi vở kiểm chéo lại lần nữa.

Đọc yêu cầu (Tìm các tiếng có vần uêch, uyu):

4 nhóm thực hiện cùng lúc – tự làm lại vào vở bài tập.

Đọc yêu cầu.

Thảo luận theo nhóm 4 .

Hai nhóm 4 lên thi làm cùng lúc:

Làm vào tập.

Đánh giá bài viết
1 1.986
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm