Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 21

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 21: Cảnh đẹp non sông bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức các câu thơ thể lục bát, thể song thất.

2. Kĩ năng: Làm đúng BT (2) a/b hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Bảng con, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe - viết (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc toàn bài viết chính tả.

- Yêu cầu 1 HS đọc lại bài viết.

- Hướng dẫn HS nhận xét bằng hệ thống câu hỏi:

+ Tìm các tên riêng trong bài chính tả

+ Nêu các tên riêng trong bài?

+ Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao

- Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai.

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Theo dõi, uốn nắn.

Chấm chữa bài.

- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Yêu cầu HS tự chữa lỗi

- Chấm từ 5 - 7 bài và nhận xét từng bài

- Hướng dẫn HS chữa lỗi

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS tìm được các từ chứa tiếng có vần at/ac

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Tìm các từ chứa tiếng có vần at hay ac

- Yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Cho HS học nhóm đôi

- Cho HS làm bài vào vở

- Gọi 3 cặp HS trả lời

thác nước

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc lại bài viết.

- Học cá nhân

- Viết bảng con những chữ dễ viết sai.

- Viết bài vào vở.

- Từng cặp HS đổi vở bắt lỗi chéo

- Chữa lỗi theo hướng dẫn.

- 1HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Học nhóm đôi

- Làm bài vào vở

- 3 cặp HS trả lời

khát nước vác

- Cả lớp nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 61
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm