Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 33

Giáo án môn Chính tả lớp 3

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 33: Trần Bình Trọng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. Kĩ năng: Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  1. Giáo viên: Bảng phụ.
  2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết bài chính tả (20 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Học sinh viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- Đọc 1 lần bài viết

- Gọi 1 HS đọc lại bài viết

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ bằng hệ thống câu hỏi:

+ Khi giặc dụ dỗ, Trần Bình Trọng đã khảng khái trả lời ra sao?

+ Em hiểu câu nói của Trần Bình Trọng như thế nào?

+ Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?

+ Câu nào được đặt trong ngoặc kép, sau dấu hai chấm?

- Cho HS viết bảng con những từ dễ viết sai: Trần Bình Trọng, tước vương, khảng khái.

F Viết chính tả:

- Đọc cho HS viết bài vào vở.

- Hướng dẫn HS chữa lỗi

- Chấm 5 bài và nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống iêt hay iêc

- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS cả lớp làm vào SGK

- Dán 3 băng giấy mời 3 HS lên bảng làm

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

- Gọi 1 HS đọc lại bài sau khi điền

- Kết luận: thứ tự các từ cần điền là: biết, tiệc, diệt, chiếc, tiệc, diệt.

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe

- 1 HS đọc lại.

- 4 HS phát biểu

- Viết bảng con

- Viết bài vào vở.

- Chữa lỗi theo HD

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

- Cả lớp làm vào SGK

- 3 HS lên bảng làm.

- Nhận xét.

- 1 HS đọc bài

Đánh giá bài viết
1 39
Sắp xếp theo

    Giáo án Chính tả 3

    Xem thêm